Erlend Gunnlaugsson-Gravdal - Byggeleder hos ARTEC AS
Byggeleder / Miljøfyrtårnansvarlig

Erlend Gunnlaugsson-Gravdal

+47 47900235

LinkedIn

Utdanning: Fagskoleingeniør, Byggmester samt taksering i regi NEAK. Videre fordypning i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI, NHH.

Erlend startet i ARTEC januar 2020, og har siden innehatt roller som byggherreombud, prosjekteringsgruppeleder, SHA- koordinator (prosjektering og utførende) samt øvrig byggeledelse på ulike oppdrag. Han har flere år bak seg som anleggsleder innen totalentrepriser – der han blant annet har jobbet med hotellbygning og større boligprosjekter.

Erlend har opparbeidet seg god erfaring innen kontrakter, økonomioppfølging, overlevering til daglig drift og tilstedeværende ledelse. Han har også erfaring som konsulent innen utleiesalg opp mot entreprenørbransjen, der tett oppfølging, tilstedeværelse og relasjonsbygging var et av hans store særtrekk. Her tilegnet han seg også kunnskap omkring utstyr og maskiner der benyttes rundt om på anlegg og byggeplasser.

Han har bakgrunn som tømrer – primært innen eneboliger, rekkehus, rehabilitering og diverse påbygg/tilbygg. Erlend har gått øye for detaljer, og bidrar ofte til smarte og gode løsninger. Har stor fokus på alltid bistå sine oppdragsgivere i høyest mulig grad, hvorav samtidig tilstrebes å gjøre dette på en måte der kan bevare en god atmosfære i prosjektene. Dette gjøres ifølge han best ved god kommunikasjon der bygger på gjensidig respekt og tillitt i alle ledd. Utfordringer underveis skal ikke utsettes, men tase tak i og løses fortløpende. At alle involverte blir ivaretatt og behandlet rett er også verdier han setter høyt. Ett godt prosjekt er når alle parter går vinnende ut, og ikke minst ønsker å samarbeide igjen.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Analytisk

Ikon 2 - ARTEC AS

Detaljorientert

Ikon 2 - ARTEC AS

Gjennomføringskraft