Byggeleder

Erlend Gunnlaugsson-Gravdal

egg@artec.no

+47 47900235

LinkedIn

Utdanning: Fagskoleingeniør og Byggmester. Videre fordypning i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI og NHH. Han har også studert taksering i regi NEAK.

Erlend startet i ARTEC januar 2020. Han har flere år bak seg som Anleggsleder innen Totalentrepriser der han har vært involvert i både hotellbygning og større boligprosjekter.

Erlend har i disse årene opparbeidet seg god erfaring på flere plan, og blant annet hatt ansvar for flere større underentreprenører og deres kontrakter hva gjelder: Daglig produksjon, bygningsmessige detaljer, fremdrift, endringer, avviksbehandling, økonomi oppfølging, avfallshåndtering, KS, HMS etc. Han har også vært aktiv i alt fra tilbudsinnhenting, evaluering, forhandling og kontrahering. Til å gå ferdigbefaringer og overleveringer med Byggherrer samt videre kunde oppfølging der behov.

Han har tidligere også jobbet som tømrer og Bas, da primært med eneboliger og rekkehus i større boligfelt samt en del rehabilitering og diverse påbygg/tilbygg.
Har også erfaring som salgskonsulent opp mot entreprenørbransjen, der god kundeservice og relasjonsbygging var et av hans store særtrekk.

Erlend har fokus på at alle skal trives på jobb og føle seg både verdsatt og trygg.
Han mener vi alle har et ansvar for å se, varsle og være en pådriver for å begrense enhver form for skader og mistrivsel.»

#Superkrefter

Analytisk

Gjennomføringskraft

Detaljorientert