Bilde av Kilen - ARTEC AS

Kilen

Sted:
Tverrveien 7

Areal:
10 000 m2

Byggherre:
Frydenbø Eiendom AS

Fag:
Arkitektur

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Pågående

Kilen er et nytt kontorbygg med utsikt mot Askøy og Puddefjorden. Bebyggelsen består av to kontorblokker på toppen en felles kantine og parkering. Kontorene og parkeringshuset skal ha forskjellig karakter, samtidig som det skal henge sammen som et hele.

De to kontorbyggene deler en felles kantine, kalt «Mellombygget». Denne bygningsdelen binder bygget sammen, og er en naturlig sosial sone.  Planløsningene er fleksible men likevel med karakter og egenart. Mellombygget mellom de to kontorblokkene binder bygget sammen, noe som gjør orientering enkelt og arealene føles romslige og åpne.

Det lagt opp til at store og små leietakere i bygningen kan treffes i trappen og i kantinen, for å gi en samlende og identitetsskapende atmosfære.