Bilde av Rune Storebø
Byggeleder/Byggelånskontrollør

Rune Storebø

rs@artec.no

+47 934 51 043

Utdanning: Ingeniør Bygg- og anlegg Bergen

Rune begynte i ARTEC i 1996 og har bred erfaring fra entreprenør- og byggherreside. Han har gjennom mange år arbeidet som byggeleder ved store nybygg, veg- og parkanlegg, ombygnings-prosjekter og idrettsanlegg m.m. I disse prosjektene har Rune jobbet med både private og offentlige aktører.

Rune har i de senere år arbeidet med tilrettelegging av flere offentlige parkanlegg for Bymiljøetaten i Bergen Kommune. Dette har vært prosjekter hvor krav til omgivelser, framdrift, utførelse og koordinering har vært viktige faktorer.

Rune er som byggeleder opptatt av å etablere et godt samarbeid med alle aktører i byggesaken, slik at en kan nå felles mål om pris, tid og kvalitet.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Samarbeid

Ikon 2 - ARTEC AS

Grønne verdier