Bilde av Siri Refsland Tønnessen
Arkitekt MNAL

Siri Refsland Tønnessen

srt@artec.no

+47 414 55 707

LinkedIn

Utdanning: Sivilarkitekt NTNU – 2004 med utveksling til UFRJ Brasil i 2003. Kunst, arkitektur og designhøyskole Danmark 1997/98. Årstudium psykologi 2015/16 UIB. Profesjonsstudium psykologi 2016 – UIB.

Siri har jobbet i ARTEC siden sommeren 2016 og jobber for tiden mest med prosjekter i liten og mellomskala. Hun har erfaring fra nybygg, transformasjon, rehabilitering og antikvarisk restaurering av både mur- og trehus. Har også erfaring fra mulighetsstudier og reguleringsprosesser. Hun har erfaring fra alle prosjektfaser og liker godt å følge prosjekter fra oppstart til ferdigstilling.

Siri er opptatt av å skape gode rom for mennesker, fornuftig programmering og planløsning, estetiske og miljømessige smarte løsninger. God arkitektur skapes i samarbeid mellom involverte aktører. Siri har også erfaring fra en utvidet arkitektrolle i forbindelse med programmering av bygg sammen med ulike brukergrupper.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Oversikt

Ikon 2 - ARTEC AS

Finne løsninger