Skip to main content

#Byggekunst

Vi er opptatt av å levere byggeprosesser og arkitektur av høy kvalitet. For oss handler det om å skape byggekunst.

Vi jobber i et tverrfaglig miljø med arkitekter, interiørarkitekter og bygg- og prosjektledere. For oss er premisset for å skape byggekunst et fokus på hele prosessen fra konseptutvikling til ferdig bygg.

For å skape byggekunst er det viktig for oss å sikre kvalitet gjennom høy kompetanse og samhandling. Vi er derfor en bedrift med høyt kunnskapsnivå. Vi verdsetter å jobbe med profesjonelle og seriøse aktører, som vi i fellesskap med kan skape de gode prosjektene.

Alle prosjekter består av en rekke faktorer som påvirker prosessen og resultatet. Vi mener det er viktig å se helheten, finne løsninger som skaper gode rammer for stedet og menneskene, og som til slutt gir et særpreg og varige verdier.

Vi oppfatter arkitekturen som mangefasettert og mener at gode prosjekter utvikles gjennom gode designstrategier og riktig ambisjonsnivå. For oss er god arkitektur å skape tidløs, kreativ design med gode materialer og gjennomarbeidede detaljer.

#BIM

Gode bygg lages ved å effektivt håndtere store mengder informasjon.

BIM er både presise, digitale 3D-modeller med lag på lag av informasjon og hvordan den flyttes mellom aktører. BIM gir oss mulighet til å være presise, planlegge hver minste detalj, bli godt kjent med bygget og løse problemer sammen med andre prosjekterende før byggestart. BIM-modellen brukes i større og større grad gjennom hele livsløpet til bygget og vi er en pådriver for å få det til. Vi er lidenskapelig opptatt av digitalisering av byggenæringen og er derfor medlem av BuildingSmart Norge og har prosjektert med BIM siden 1990.

#Bærekraft

Bærekraft ligger i nesten alle aspektene av vårt fag, i stedstilpasning, i gode planløsninger som tåler et liv i konstant endring, i materialer som tåler tiden, i detaljer som tåler klimaendringene og i holdningene det skaper hos brukeren.

Arkitektur er varige verdier som former våre omgivelser og vår hverdag. Vi er aktivt med på å sprenge grenser for hva som er mulig.

Materialer

Valg av materialer i våre prosjekter er en viktig del av satsingen på bærekraft. Vi jobber bl.a. med å videreutvikle bruken av tre i moderne arkitektur. Treet, som er Verdens høyeste moderne trehus, har flyttet grensen for hva som var mulig å få til med et tradisjonsrikt og miljøvennlig materiale. Et annet spennende prosjekt vi har vært med på er utviklingen av en prototyp for parkeringshus i tre i samarbeid med Moelven.

Rehabilitering

Vi har gjennom mange gjennomførte prosjekter, og mange års erfaring skaffet oss høy kompetanse på gjenbruk, rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. For oss handler det om å gi bygninger nytt liv og bedre klimatilpasning.

BREEAM

Vi har i samarbeid med flere oppdragsgivere benyttet BREEAM for å sikre et større miljøfokus. BREEAM er et verktøy som bevisstgjør oss på materialene og løsningene vi velger, hvor de kommer fra, og hva de blir til. Vi har arbeidet med BREEAM sertifisering for flere bygningstyper inkludert næringsbygg og bolig.

#Historie

ARTEC ble stiftet 19.mai 1986. Navnet gjenspeiler tverrfaglighet og samarbeid mellom arkitektur og teknikk, med mulighet for å utforske og gå nye veier.

I 1997 trådte Frydenbø inn som medeier og samarbeidspartner. Det ble flere fusjoner i årene som fulgte med firmaene Pluss Arkitekter Bergen AS, ingeniørfirma Blytt AS og sist Jacobsen Prosjekt Team AS.

I 2008 var ARTEC et av de største Bergens-eide arkitekt- og ingeniørfirma. Samme året flyttet vi inn i egentegnede lokaler i Frydenbø Marina sammen med administrasjonen og eiendomsavdelingen til Frydenbø.

ARTEC har i en årrekke tilbudt totaltjenester innen prosjektering og administrasjon. Disse tjenestene har vært en viktig suksessfaktor for bedriften og et tilbud mange byggherrer har satt stor pris på. Et godt eksempel på dette er Frydenbø Marina, hvor ARTEC både gjorde totalprosjekteringen og totaladministrasjonen i prosjektet.

Tverrfaglighet og samarbeid har vært en viktig forutsetning for utviklingen av kontoret. Gjennom å tilby totaltjenester har vi etablert mange konstruktive samarbeidsformer med andre firmaer og aktører i bransjen. I dag består ARTEC av avdelinger innen arkitektur og prosjektadministrasjon, med en klar ambisjon om å videreføre fokuset på samarbeid og tverrfaglighet.

Vi har opparbeidet erfaring med de fleste typer bygg, alt i fra boliger, møbelprosjekter til industribygg. I 2015 satte ARTEC verdensrekord med BOBs boligprosjekt Treet. Det er med sine 52,8m, verdens høyeste moderne trehus, enn så lenge.

I dag er vi over 20 ansatte, organisert med en god blanding av erfaring og ungt pågangsmot. Vår ambisjon er å skape varige verdier og spennende arkitektur, gjennom samhandling og tverrfaglighet. Vi kaller det byggekunst.

#Laget

For oss er den viktigste delen av bedriften våre medarbeidere.

Vi er et lag sammensatt av medarbeidere med mange forskjellige bakgrunner og erfaringer. For oss er det en styrke at vi har komplementerende ferdigheter og evne til å se situasjoner fra forskjellige vinkler, og med det ivareta helheten og skape gode detaljer.

Vi samarbeider på tvers av fagfelt, og har et bredt kompetansenettverk som vi involverer i vårt arbeid. Vi jobber alltid ut i fra prinsippet om at to tenker bedre enn en.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss