Om oss

ARTEC er et bergensbasert kontor som jobber med arkitektur og prosjektledelse. Vårt lag består av over 20 engasjerte medarbeidere, med bakgrunn fra en rekke forskjellige fag- og utdanningsinstitusjoner.

Vi tegner og prosjektstyrer en rekke prosjekter med forskjellige størrelser og kompleksitet. Vi har arbeidet med alt fra små møbelprosjekter til større skoler og helsebygg. Våre oppdragsgivere er både private og offentlige.

Vi er opptatt av et kreativt og godt arbeidsmiljø. Kontorets fokus er at hver enkelt medarbeider utvikler seg samtidig som vi jobber aktivt for å skape best mulig samarbeid og samhandling med andre aktører. Vårt fokus på faglig bredde og kunnskap over tid har gitt oss evnen til å håndtere store og komplekse oppdrag.

Vi jobber med arkitektur og prosjektadministrasjon.

– Sammen skaper vi byggekunst

Vi er opptatt av å skape tidløst og kreativt design ved bruk av gode materialer og gjennomarbeidede detaljer. Vi mener at byggekunst oppstår gjennom alle faser av et byggeprosjekt, og utvikles gjennom gode designstrategier, frem til varige detaljer og til slutt brukerens opplevelse av bygget.

Vi opptatt av at alle aktører er med på å definere eller påvirke et prosjekts ambisjonsnivå. Derfor driver vi alle prosjekter frem i lag, med et holistisk og tverrfaglig fokus.

Våre tjenester

Ikon 6 - ARTEC AS

Arkitektur

ARTEC utvikler prosjekter av forskjellig størrelse og kompleksitet. Kontoret har kompetanse i flere fagfelt, og prosjekterer i alle faser av byggeprosjektet.

Artec har kompetanse innen følgende bygningstyper:

 • Bolig
 • Kontor
 • Næring og industri
 • Skole, barnehage og helse
 • Småhus og hytte
 • Hotell
Ikon 1 - ARTEC AS

Prosjektadministrasjon

Kontoret tilbyr en rekke tjenester i forbindelse med prosjektadministrasjon og styring. Nedenfor er noen av våre tjenester:

 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektstyring
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Teknisk byggeledelse
 • Byggherreombud
 • Byggelånskontroll
 • SHA-koordinator
 • Fremdriftskoordinator

Vi kan vise til mange gjennomførte oppdrag som har gitt oss betydelig erfaring og gode referanser.

Se noen av våre referanseprosjekter her.

Ikon 7 - ARTEC AS

VR

Vi jobber aktivt med å utvikle våre metoder, og i de senere år har vi benyttet VR – Virtual Reality. Vi har blant annet etablert et eget VR-rom til bruk i prosjektutvikling og kommunikasjon, og vi ønsker å styrke vår spydspiss-kompetanse innen VR og arkitektur.

Vi holdt presentasjoner i VR for over 400 ansatte ved UiB i forbindelse med Nye Nygårdsgaten 5: https://www.tu.no/artikler/400-uib-ansatte-far-en-virtuell-sniktitt-pa-sin-kommende-arbeidsplass/472708

Ikon 3 - ARTEC AS

Idéutvikling og programmering

ARTEC utvikler mulighetsstudier, ideprosjekter og konsepter. Vi bistår også oppdragsgiver med utarbeidelse av romprogram og stedsanalyser. Mulighetsstudier danner ofte grunnlaget for arbeid med plan og regulering.

Vi deltar jevnlig i både åpne og inviterte arkitektkonkurranser, ofte i samarbeid med andre fag og andre kontorer. Flere av disse har resultert i realiserte prosjekter.

Ikon 5 - ARTEC AS

Interiør

Kontoret har bred kompetanse innen interiør, både som et eget fagfelt og som en integrert del av prosjekter. Vi har tre interiørarkitekter som både utfører rene interiøroppdrag og som aktivt deltar i utviklingen av komplette prosjekt.

Ikon 1 - ARTEC AS

Byggesøknad og ansvar

ARTEC påtar seg rollen som ansvarlig søker og ivaretar prosessen med byggesøknad og regulering.

Kontoret innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Ikon 7 - ARTEC AS

Næring og industri

Kontoret har i mange år jobbet med næringsbygg og industribygg og vi har god forståelse for logistikk, store dimensjoner og spesialutstyr.

Ikon 4 - ARTEC AS

Rehabilitering og antikvarisk arbeid

ARTEC har gjennomført en rekke ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter og er godt kjent med antikvarisk arbeid av forskjellig størrelse og kompleksitet.

Vi har arbeidet med rehabilitering og ombygging av bl.a. skoler, hoteller, borettslag og kontorbygninger.

Ikon 3 - ARTEC AS

By- og tettstedsutvikling

Arkitektur er mer enn bare bygninger. Vi jobber med romlig organisering av våre omgivelser og søker å skape steder med identitet, og har fokus på livet mellom husene.

Vi utfører stedsanalyser og mulighetsstudier og har by- og tettstedsutvikling som en bærebjelke i utviklingen av prosjekter.

Ikon 5 - ARTEC AS

Modell- og illustrasjonsarbeid

Det meste av arbeidet på kontoret utføres i 3D og med simulering av omkringliggende terreng og nabobebyggelse. Vi utfører illustrasjonsarbeid og fotomontasjer til presentasjon og salg.

Kontoret har i mange år prosjektert i BIM – Bygnings Informasjons Modell – 3D modeller med mye informasjon der alle fag ligger inne i samme modell.