Bjørgvin DPS

Sted:
Åstveit

Areal:
3 600 m2

Byggherre:
Bergen Kommune

Fag:
Totalprosjektering

Typologi:
Helsebygg

Status:
Ferdigstilt 2004

På oppdrag fra Helse Bergen har vi prosjektert og fulgt opp oppførelsen av et nytt bygg for Bjørgvin distriktspsykiatriske sykehus (DPS).

Sykehuset inneholder 32 pasientrom, administrasjonsavdeling og fellesrom. Det har både dagbehandling og døgnbehandling, med avdelinger som er tilpasset behandlingsløpet.
Inngangspartiet med administrative- og tekniske rom ligger mot nordsiden mens pasientrommene er vendt mot sør med gode sol- og utsiktsforhold. Bygningen har to fløyer som skjermer utearealet på sørsiden på en fin måte. Pasientrommenes svalgangs-balkonger vender også mot sør og mot uteområdet. Alle rommene har store vinduer og utgang ut mot hagen, enten på svalgang med utsikt til hagen eller rett ut til hagen. Kontakten mellom inne og ute er vektlagt og rommene har fint naturlig lys.

Sykehuset er bygget med flere aktivitetsrom, både til trening, grupperom og til kunst- og malingsaktiviteter. I tillegg er det bygget garderober med en enkel spa-avdeling.

Bjørgvin DPS har et tidløst design med bruk av varige og robuste materialer. Fasaden består i hovedsak av en lys teglstein sammen med betong. Mindre innslag av tre er brukt for å skape en varm og taktil fasade.