Campus Odfjell Drilling

Sted:
Kokstadflaten

Areal:
Byggetrinn 1 ca. 20 000 m2

Byggherre:
Kokstad Eiendom AS

Fag:
Arkitekt

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Arkitektkonkurranse

Kokstad er en bydel i utvikling og har med sin nærhet til flyplassen og bybanen tiltrukket seg mange store og oljerelaterte bedrifter. Odfjell Drilling ønsket en campus for samlokalisering av sin virksomhet med topp moderne møtefasiliteter.

En forutsetning for prosjektet var mulighet for en trinnvis utbygging. Campuset skulle fungere like godt med 5 000 m2 som med fullt utbygget anlegg med 20 000 m2. Hvert byggetrinn er utformet som en magnet. Bygningskroppen er bredest i ryggen, og blir smalere ut i armene. Dette gir gode dagslysforhold for arbeidsplassene. Magnetene organiseres med ryggen mot et senter, et rundt bygningsvolum som vi kalte «trommen». Hovedinngang og møtefasiliteter er lokalisert i trommen.
Tomten på Kokstad er omgitt av skog og vegetasjon, som strekker seg inn mellom kontorene i magnetene. Fra hver arbeidsplass vil man se ut på naturen. I ryggen til hver magnet er det fellesfunksjoner som kantine og møterom. Disse funksjonene ligger sentralt og tilgjengelig for hele campus og i alle byggetrinn.

# Prosjektet var vinnerforslaget i en begrenset konkurranse for nytt campus for Odfjell Drilling.