Dale barne- og ungdomsskule

Sted:
Dale

Areal:
5 900 m2

Byggherre:
Consto / Vaksdal kommune

Fag:
Arkitekt, Interiørarkitekt

Typologi:
Undervisning

Status:
Ferdigstilt

Dale Barne- og ungdomskule ligger i sentrum av Dale i Vaksdal kommune. Prosjektet er et kompakt flerfunksjonsbygg. I tillegg til barne- og ungdomsskole har bygget en kultursal, svømmehall og bibliotek, beregnet for bruk for hele kommunen.

Artec overtok prosjektet etter rammetillatelse som en del av totalleveransen med Consto. Vår oppdragsgiver var Consto ikke Vaksdal Kommune, men vi jobbet også tett på prosjektgruppen til kommunene for å finne løsninger som ikke var avklart i skisseprosjektet.

Bygget er et passivhus, dette ble utfordrende å løse på grunn av svømmebassenget er i en egen fløy, men knyttet til hovedbygget. Andre utforinger var kultursalene som også er en flerbrukshall, den skal tilfredsstille mange motstridende behov, for eksempel musikk; både forsterket og akustisk, teater og gymsal, for å nevne noe. Tett samarbeid med akustiker og bruker har gitt et rom som er fleksibel og funksjonelt i tillegg til høytidelig.

Vi bisto også med søknad om tippemidler i forbindelse med bygging av 25 meters treningsbasseng. Det er et kompakt bygg kledd med Tektiva plater for å skape et varig og klassisk utrykk, prosjektert med passivhusstandard.