Meierikvartalet

Sted:
Brekstad, Ørlandet

Areal:
8 513 m2

Byggherre:
Forsvarsbygg

Fag:
Arkitektur

Typologi:
Bolig

Status:
Forprosjekt høst 2019

Meierikvartalet ligger i Brekstad sentrum ved Yrjarsgate og vis-à-vis Ørlandet Meieri. Med Meierikvartalet har vi videreført den eksisterende bystrukturen og gitt prosjektet urbane kvaliteter i tråd med ambisjonen i sentrumsplanen for Brekstad. Prosjektet har også hatt fokus på å skape gode grøntarealer.

For å videreføre en by med gatestruktur har vi forsøkt å definere gateløpene med byggene tett opp mot gatene og med det definerte utomhussoner, adkomster og passasjer. Fasaden er brutt opp med inngangspartier og varierende takflater, som vil sørge for liv i i gaterommet. Inngangspartiene er også dobbeltsidig med henvendelser både mot gaten og inn mot gårdsrommet.

I tillegg til at kvartalsstrukturen gir en effektiv utnyttelse av tomten, har det vært med på å løse problemstillinger opp mot støy og vind. Gårdsrommet gir et variert uteoppholdsareal, som både tilrettelegger for lek og aktivitet samt uformelle møteplasser. Spesielt gir utearealet henvendelse mot meieriet, med beplanting og trapp som gir en funksjonalitet og et særpreg som også kan komme fremtidige funksjoner i meieriet til gode.