St. Johanneshjemmet

Sted:
Møhlenpris, Bergen

Areal:
6000 m2

Byggherre:
Bergen kommune v/ Etat for Helse og Omsorg

Fag:
Ansvarlig arkitekt og -søker

Typologi:
Omsorgsboliger

Status:
Pågående

St. Johanneshjemmet i Thor Møhlens gate 5 ble bygget i 1933, og ARTEC stod som arkitekter for en helt nødvendig oppgradering/omstrukturering av eksisterende arealer, samt et nytt større tilbygg. Tilbygget ble tilpasset eksisterende bygningsmasse mht. størrelse, fasadekonsept og ved bruk av robuste materialer som teglforblending mot pussede overflater.

Prosjektet ble utviklet i samarbeid med Husbanken og Bergen kommune v/ Etat for Helse og Omsorg. Den nye løsningen innbefatter nå 41 omsorgsboliger, oppgraderte fellesarealer og ny administrasjon. Nye funksjoner som dagsenter, lege, frisør og fotpleie ble opprettet, ikke bare for hjemmets beboere, men også for andre eldre som bor i samme bydel. Det har vært fokus på nærheten til Dokken og Bergen havn.

Plasseringen tett opp mot Schengen gjerde og nærheten til Puddefjorden er positive elementer som beboerne har funnet attraktivt. Sol og uteområder er plassert slik at skipstrafikken og aktiviteten på kaien blir til glede for beboerne.

ARTEC har tegnet skisse og forprosjekt.