Valle skule

Sted:
Skuleveien 1, Skodje kommune

Areal:
2 400 m2

Byggherre:
Skodje kommune

Fag:
Arkitekt og byggeteknikk

Typologi:
Skole

Status:
Ferdigstilt 2013

Prosjektet består av et nytt tilbygg og rehabilitering av eksisterende skole. Vi har lagt vekt på at tilbygget skulle videreføre den eksisterende takformen og volum, men samtidig få sitt eget uttrykk.

Tilbygget viderefører og tolker det eksisterende saltaket. Skolen er hovedsakelig på et plan, men tilbygget innehar teknisk rom i andre etasje. Det er etablert separate innganger med garderober for hvert klassetrinn. Inngangene har ulik farge for identitet og orientering. Utvendig avgrenser bygget skoleplassen og skjermer mot elementene.

Tilbygget er koblet mot eksisterende bygg med ny hovedinngang og en stor aula med overlys og amfi. Aulaen fungerer som et flerbruksrom, og brukes både til undervisning og til arrangementer på kveldstid.

Midtkorridoren i tilbygget har rikelig med overlys. Undervisningsrommene får dermed lys både fra fasaden og gjennom vinduer mot midtkorridoren, i tillegg har rommene gode høyder som følger takformen. Eksisterende del er oppgradert innvendig med ny organisering og nye spesialrom for musikk og forming.

Nybygget er kledd med Kebony i ulike dimensjoner med malt panel ved inngangene. Den eksisterende skolen har beholdt sin opprinnelig kledning.