Varmestue ved Skomakerdiket

Sted:
Skomakerdiket, Fløyen

Areal:
Varmestue 70 m2

Byggherre:
Fløibanen AS

Fag:
Arkitekt, interiørarkitekt

Typologi:
Næring, konkurranse

Status:
Konkurranseforslag

Forslaget ”ute inne- inne ute” har tatt utgangspunkt i kvalitetene som allerede finnes på stedet og ønsker å skape en varmestue som inviterer publikum inn og gir en tydelig opplevelse av å være nettopp her. Sitteplassene i varmestuen er organisert i et amfi med samme stigningsforhold som terrenget på utsiden. Sentralt i varmestuen er ildstedet. Materialene er røffe og bygget skal fremstå som et bruksbygg som tåler at publikum drar grus, snø og vann inn.

Bygningen er plassert over et lite bekkefar som løper ned mot Skomakerdiket fra nord. De eksisterende stiene som går langs bekkefaret og videre inn i turterrenget ledes gjennom det overbygde uterommet. Programmet er delt inn i tre deler. Et lukket volum med toaletter og lagring, et åpent volum til varmestue med minikjøkken for servering og salg og et overbygget uterom. Kvalitetene på tomten opprettholdes og forsterkes av den nye varmestuen. Trær beholdes og naturen dras med inn.

Taket og tre av veggene på funksjonsvolumet båndtekkes med sink. Bygningen er plassert på et lavt nivå i terrenget og ettersom det er så mange fine høydedrag i nærheten, vil den også oppleves ovenfra. Veggen på funksjonsvolumet som vender inn mot det overbygde uterommet kles med stående furukledning. Samme kledning brukes i himling både utendørs og innendørs. Gulvet i mellomrommet og i varmestuen er i ubehandlet kjerneved furu.