Skip to main content
Fagleder / Interiørarkitekt MNIL

Beata Brzoza

bb@artec.no

+47 465 83 052

Utdanning: Master of Fine Arts i Interiørarkitektur, Silesian Academy i Katowice, Polen, 2011

Beata begynte hos Artec i desember 2022. Hun har en bred erfaring fra deltakelse i og ledelse av prosjekter av varierende størrelse. Hennes tverrfaglige erfaringsbakgrunn gir henne stor styrke som konseptutvikler av helhetlige designløsninger, belysning- og møbeldesign, grafisk uttrykk og historiefortelling.

Beata har betydelig kunnskap og forståelse for å tolke brukerens behov. Brukerprosesser ledet av Beata preges av engasjement blant deltakere – hennes entusiasme og nysgjerrighet er smittsomme. Beata har evnen til overblikk, samt til å gå i dybden på materien. Hun har god prosess- og rolleforståelse i prosjektene, og er en ressursperson både for sine kunder og medarbeidere.

Sirkulær økonomi, prosjektering for gjenbruk, brukerens velvære og miljø- og klimariktige materialvalg er drivende i hennes prosjekter. Beata er derfor særlig begeistret for rehabilitering- og transformasonsprosjekter. Hun har gode evner i forståelsen av byggets muligheter og utfordringer, og en bred erfaring med å samarbeide tverrfaglig gjennom alle prosjektfaser.

Beata har vært styreleder i NIL- Bergensgruppen i 2 år. I april 2019 begynte hun sitt verv i NILs sentralstyret.

Blant hennes oppgaver i sentralstyret er også å skrive fagartikler og debattinnlegg. Hun benytter denne anledningen til å utforske problemstillinger som vekker hennes nysgjerrighet, og dele sin nyervervede kunnskap med et bredere publikum. Fra Januar 2023 er Beata redaksjonell medarbeider i blad Arkitektur hvor hun skal bidra til en tydelig interiørarkitekturprofil ved å fremskaffe forslag til relevante prosjekter, produkter og tema.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Historiefortelling og konseptutvikling

Ikon 2 - ARTEC AS

Relasjonsbygging

Ikon 7 - ARTEC AS

Bærekraft