Skip to main content
Byggeleder

Benjamin Tysse

+47 478 48 754

Utdanning: Ingeniør Bygg. Fagbrev tømrer og koordinator skolen.

Benjamin startet å jobbe i Artec, august 2022.

Han har lang erfaring med å jobbe for entreprenør, både som tømrer i byggefirma og som prosjektingeniør for grunnarbeidsentreprenør. En av kjerneverdiene han har i sitt virke er enkeltmennesket, noe som driver han i arbeidet med å legge til rette for gode og trygge arbeidsplasser.

Benjamin innehar en god kombinasjon av teoretisk og praktisk innfallsvinkel. Han er opptatt av at grundighet og kvalitet skal følge alle deler av byggeprosessen. Disse egenskapene bruker han til det fulle i rollen som byggeleder og SHA-koordinator.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Grundig

Ikon 2 - ARTEC AS

Ansvarsbevisst