Skip to main content
SHA-koordinator

Bernt Iben Fossbakken

+47 900 70 152

Utdanning: Elektriker Gr L, Sikkerhet og verneombud. Fagfelt Sikkerhet rundt elektrisk arbeid.

Bernt Iben begynte i Artec august 2022 og har god og lang erfaring som utførende på prosjekter av varierende kompleksitet etter 16 år som elektriker/verneombud. Han er levende opptatt av at alle skal ha en trygg arbeidshverdag og at ett godt samarbeid mellom alle aktører på en byggeplass er viktig for å oppnå dette. Det gjøre seg fra tidlig fase med prosjektering og hvordan bygg skal driftes for driftsteknikere etter byggeprosessen er avsluttet.

Bernt Iben er og veldig aktiv i Røde Kors Hjelpekorps og liker veldig godt det som går på søk og redning og førstehjelp og det ligger hans hjerte nær.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Pliktoppfyllende

Ikon 2 - ARTEC AS

Positiv