Skip to main content
Byggeleder

Gisle Knoph Dyngeland

+47 484 49 798

Utdanning: Bergen Tekniske Fagskole, Byggmester samt takstmann i regi av NEAK. Bygg og Anleggsleder i regi av Byggmesterforbundet.

Gisle startet i ARTEC november 2020. Han har flere år bak seg som byggeleder innen totalentrepriser av kompliserte funkisboliger på utfordrende tomter nær sjøen. Han er opptatt av å levere kvalitet til riktig tid og pris, samt fokus på god kommunikasjon under hele byggetiden med byggherre og arbeidere. Han har opparbeidet seg god erfaring både innen kontrakter, økonomioppfølging til daglig drift og overleveringer m.v.

Gisle har fokus på god dialog, samarbeid og at alle skal trives på jobb – hvorav føle seg både verdsatt og trygg.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Positiv

Ikon 2 - ARTEC AS

Løsningsorientert

Ikon 7 - ARTEC AS

Effektiv