Byggeleder

Ivan Todorovic

it@artec.no

+47 480 94 384

LinkedIn

Utdanning: Mastergrad i prosjektstyring, byggteknologi og informasjonsteknologi innen bygg og anlegg, Fakultet for sivilingeniør, Universitet i Beograd, Serbia

Opprinnelig kommer Ivan fra Serbia og han lærte seg norsk før han flyttet til Norge med familien i 2015. Han begynte i ARTEC våren 2019 og har bred erfaring fra både bygg- og anleggsprosjekter som gjelder veier, jernbanelinjer, broer, utendørs idretts- og nærmiljøanlegg, rehabiliteringsprosjekter, boligblokker og industribygg både i Norge og Serbia.

Ivan har jobbet både på entreprenør- og byggherreside og hans innblikk i begge parters synspunkter har gitt ham verdifull erfaring med å ivareta felles interesser for alle involverte parter i prosjektene.

Han har erfaring med tradisjonelle byggemetoder, men også med bruk av prefabrikkerte element samt bruk av ny teknologi og digitale verktøy for å korte ned byggetiden.

#Superkrefter

Prosjektarbeid knyttet til aktiviteter for barn og ungdom

God på endringsledelse og avviksbehandling

Glad i idrett (særlig fotball og basketball)