Ivan Todorovic - Byggeleder hos ARTEC AS
Byggeleder

Ivan Todorovic

+47 480 94 384

LinkedIn

Utdanning: Mastergrad i prosjektstyring, byggteknologi og informasjonsteknologi innen bygg og anlegg, Fakultet for sivilingeniør, Universitet i Beograd, Serbia

Ivan begynte i ARTEC våren 2019. Opprinnelig kommer han fra Serbia og lærte seg norsk før han flyttet til Norge med familien i 2015. Ivan har bred erfaring fra både bygg- og anleggsprosjekter som gjelder veier, jernbanelinjer, broer, utendørs idretts- og nærmiljøanlegg, rehabiliteringsprosjekter, boligblokker og industribygg både i Norge og Serbia.

Ivan har jobbet både på entreprenør- og byggherreside. Hans innblikk i begge parters synspunkter har gitt ham verdifull erfaring med å ivareta felles interesser for alle involverte parter i prosjektene.

Han har erfaring med tradisjonelle byggemetoder, men også med bruk av prefabrikkerte element samt bruk av ny teknologi og digitale verktøy for å korte ned byggetiden.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Prosjektarbeid knyttet til aktiviteter for barn og ungdom

Ikon 2 - ARTEC AS

God på endringsledelse og avviksbehandling

Ikon 6 - ARTEC AS

Glad i idrett (særlig fotball og basketball)