Skip to main content
Bilde av Ivar Kvandal
Prosjektleder / Byggeleder / Partner

Ivar Kvandal

ik@artec.no

+47 452 93 524

Utdanning: Fagskoleingeniør v/ Bergen Tekniske Fagskole, Byggmester, Svennebrev Tømrer, Fagbrev Trebåtbygger.

Ivar har lang og allsidig erfaring fra entreprenørbransjen. Han begynte i ARTEC i 2013, og har siden hatt ulike oppdrag for private og offentlige byggherrer. Han har vært involvert i mange typer prosjekter som f.eks. hotell, skole, barnehager, boligprosjekter og helsebygg. Alle med ulik kompleksitet og utfordringer, som han har løst på en utmerket måte.

Han har også god erfaring som SHA rådgiver. Han har i senere tid jobbet for en rekke boligutviklere med å ivareta byggherrens plikter i forbindelse med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Ivar har opparbeidet seg spesialkompetanse innen SHA- og HMS-arbeid som følge av kursing og langvarig innsats i bygg- og anleggsbransjen. Han er spesielt glad i rollen som byggeleder, og da gjerne i krevende ombyggingsprosjekter.

Ivar er kjent for å være engasjert, positiv og flink i møte med andre mennesker. Dette er nok noe av grunnen til at han er godt likt som byggeleder. Ivar har også stor arbeidskapasitet og liker å sette ting i system.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Bred detaljkunnskap

Ikon 2 - ARTEC AS

Allsidig bakgrunn