Skip to main content
Byggeleder

Jan Ole Seim

+47 932 36 705

Utdanning: Byggmester, SHA-koordinator skolen og Miljøkartlegging.

Jan Ole startet i ARTEC august 2022.

Har lang erfaring i bransjen. Har byggmester og gjennomføring av prosjekt i ryggmargen, før han tok steget ut med prosjekt og byggeledelse. De siste årene har han arbeidet i kommunale prosjekt med skoler, idrettshaller, fysakhall, barnehager, modulbygg og omfattende VA-prosjekter.  Det har vært i både totalentreprise, general entreprise og forprosjekt. I forbindelse med VA-prosjektene har det vært omfattende samordning med store aktører som Bybanen, Vestland Fylkeskommune, Bergen Vann og ikke minst de mange kabeletater som operer i Bergen kommune. Det har vært trafikksikkerhetstiltak, etablering av mindre byggeprosjekter i Byfjellene. SHA rådgiver har han utført både på privat og offentlige bygg.

Han er person som jobber målretta og strukturert, enten som selvstendig eller i samarbeid med andre for å klare å oppnå målet. Jan Ole er positiv og engasjert som liker å samarbeide med andre, for å skape engasjement og mestringsfølelse.

Jan Ole gir med sin tilstedeværelse, i et prosjekt, et rom for meninger og skaper en ro som gjør at han for frem det beste i alle prosjektdeltakerne.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Positiv

Ikon 2 - ARTEC AS

Målretta