Skip to main content
Daglig leder / Partner

Jørgen Ekerhovd

je@artec.no

+47 93 24 92 38

LinkedIn

Utdanning: Master of Architecture, RIBA part II, fra The University of Edinburgh.

Jørgen begynte i Artec i 2017 etter flere år med eget arkitektkontor. Her jobbet han i hovedsak med små boligprosjekter men også med større mulighetsstudier og stedsutvikling. Han liker å være involvert i alle faser med har sine styrker i formgiving og utvikling av konsept og ide.

Jørgen er opptatt av at arkitekturen må sees i sammenheng med det sosiale, kulturelle, økonomiske, geografiske og miljømessige. Han mener at arkitekturen finnes i grensesnittet mellom disse kreftene og ønsker at prosjektene tidlig utvikler verktøy og strategier for å skape særpreg og kvalitet.

Jørgen er en pådriver som liker utfordringer og høyt tempo. Han har interesse i alt fra visualiseringsarbeid, møbeldesign til bedriftsutvikling og digitalisering.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Rød tråd

Ikon 2 - ARTEC AS

Grense snitt