Arkitekt MNAL

Jørgen Ekerhovd

+47 932 49 238

Utdanning: Master of Architecture, RIBA part II, The University of Edinburgh.

Jørgen begynt i ARTEC i 2017 etter flere år med eget arkitektkontor. Her jobbet han i hovedsak med små boligprosjekter, men også med større mulighetsstudier og stedsutvikling. Han liker å være involvert i alle faser, med har sine styrker i formgiving og utvikling av konsept og idé.

Jørgen er opptatt av at arkitekturen må sees i sammenheng med det sosiale, kulturelle, økonomiske, geografiske og miljømessige. Han mener at arkitekturen finnes i grensesnittet mellom disse kreftene og jobber for at prosjektene tidlig utvikler verktøy og strategier for å skape særpreg og kvalitet.

Jørgen er en pådriver som liker utfordringer og høyt tempo. Han har interesse i alt fra visualiseringsarbeid, møbeldesign til bedriftsutvikling og digitalisering.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Røde tråder

Ikon 2 - ARTEC AS

Grensesnitt