Skip to main content
Marina Trifkovic - Arkitekt MNAL hos ARTEC AS
Arkitekt MNAL / Partner

Marina Trifkovic

mt@artec.no

+47 980 53 280

Utdanning: Master i Arkitektur, NTNU og 2 semester utveksling ved Universidade de Coimbra, Portugal

Marina begynte i ARTEC i 2008. Hun har jobbet med flere store prosjekter og har bl.a. vært involvert i Treet, Verdens høyeste trehus. Flere av prosjektene hun har jobbet med har hatt fokus på å skape god arkitektur med smarte løsninger, prefabrikkerte elementer og moduler.

Marina liker å jobbe med alle faser, men favoritten er formgiving og utvikling av konsept, idé og mulighetsstudier. Hun er opptatt av tilpasning til terreng, forbindelser og kontekst. Drømmetomten er en vanskelig resttomt med flere utfordringer enn fordeler. Hun liker å utfordre program og ambisjonsnivå for prosjektet og kan til tider være litt idealist. Marina tar alle sine oppdrag på alvor, jobber helhetlig og tar ansvar i prosjekter.

Fra 2016 er Marina gruppeleder med ansvar for daglig oppfølging av halvparten av kontorets arkitekter. Hun har også hele veien deltatt i utviklingen av bedriften med bl.a. utviklingen av strategi, nettside, profilering, kontorlokaler og festlige aktiviteter.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Smarte løsninger

Ikon 2 - ARTEC AS

Se muligheter der andre ser begrensninger