Skip to main content
Bilde av Liv Marit Haraldsrud
Arkitekt MNAL / Partner

Liv Marit Haraldsrud

lmh@artec.no

+47 971 79 832

Utdanning: Master i Arkitektur BAS

Liv Marit begynte i ARTEC i 2006. Hun har jobbet på et stort antall prosjekter med stor variasjon i program og kompleksitet og i alle faser av prosessen. De seneste årene har hun jobbet mye med rehabiliteringsprosjekter og transformasjon. I disse prosjektene har Liv Marit vært opptatt av miljøaspektet ved gjenbruk og de økonomisk og sosial verdiene ved rehabilitering.

Liv Marit er en generalist og er best på overblikk. Hun fascineres av fagets tverrfaglige utfordringer og mangfold, og hun har god kompetanse innen prosjektstyring. Hun har gjennomført videreutdanning innen prosjektstyring ved NTNU.

Liv Marit er en fornuftig stemme i prosjekter, hun søker etter en balanse mellom drømmene og realitetene. Et godt prosjekt skaper varige verdier for byggherrene. Hun liker å utforske materialitet og er glad i å bruke bestandige og naturlige materialer.

I 2017 ble Liv Marit gruppeleder for halve arkitektgruppen med ansvar for daglig oppfølging. Hun har hatt ansvar for å sikre faglig innputt for kontoret. Siden 2017 har hun aktivt bidratt i videreutviklingen av kontoret.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Puslespill

Ikon 2 - ARTEC AS

Beslutninger