Praktikant

Martin Haga Hamarsland

mhh@artec.no

+47 481 07 603

LinkedIn

Utdanning: Fullført 3 av 5 år på Master i Arkitektur, NTNU

Martin begynte hos ARTEC som praktikant etter 3 års studier ved NTNU. I studietiden har han blant annet jobbet med boligplanlegging, byutvikling og komplekse bygg. Han har 2 år igjen av mastergraden. Han vektlegger mennesker, sted, funksjonalitet og omsorg som viktige forutsetninger for god arkitektur.

Han er opptatt av å utvikle seg som arkitekt og lære nye ting om faget. Han jobber gjerne med store og små  oppgaver og ønsker å utvikle prosjekter med tydelige hovedgrep. Martin har vært med å tegne og bygge flere små prosjekter i løpet av studietiden.

Martin er også opptatt av å holde seg oppdatert på hva som rører seg i arkitektmiljøet, og forsøker å få med seg så mye faglig input som mulig.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Liker utfordringer

Ikon 2 - ARTEC AS

Engasjert