Niklas Profors
Arkitekt

Niklas Profors

+47 466 92 313

Utdanning: Master i arkitektur, NTNU – 2017

Niklas begynte hos ARTEC rett etter fullført mastergrad i 2017. I studietiden har han blant annet jobbet med store byformingsgrep, boligplanlegging og trekonstruksjoner. Masteroppgaven omhandlet campus- og byutvikling i Trondheim.

Opprinnelig kommer Niklas fra Sverige, men han har arbeidet og studert i Norge siden 2009. Han er opptatt av å utvikle seg som arkitekt og lære nye ting om faget. Han jobber gjerne med store oppgaver og ønsker å utvikle prosjekter med tydelig hovedgrep og god helhet. Niklas etterstreber å lage arkitektur som gjenspeiler sitt unike sted, klima, historie, omgivelse og brukergruppe.
Niklas har i mange år drevet aktivt som orienteringsløper og trener. I dag er Niklas trener for det norske landslaget i sprintorientering. Niklas er nok kontorets beste på kart og kompass.

#Superkrefter

Planlegging

Gjennomføringsevne