Øyvind Gram
Prosjektmedarbeider

Øyvind Julnes Gram

ojg@artec.no

+47 402 87 144

LinkedIn

Utdanning: Ingeniør – allmenn maskinteknikk

Øyvind begynte i ARTEC i 2017. Han har tidligere jobbet i konsulentbransjen og har kompetanse innenfor temaer som styringssystem, byggesak og den sentrale godkjenningsordningen. I ARTEC jobber han med reklamasjonsoppfølging og SHA.

Øyvind er opptatt av en seriøs byggenæring som ivaretar arbeidstakere og skaper trygge arbeidsplasser. Videre er han opptatt av å opparbeide kunnskap og utvikle seg som ingeniør for å møte morgendagens utfordringer.

#Superkrefter

Tofotstaklinger