Skip to main content
Bilde av Phu Berntsen
Sivilarkitekt MAFAG

Phu Berntsen

pb@artec.no

+47 477 12 052

LinkedIn

Utdanning: Sivilarkitekt, NTH Trondheim

Phu kom fra Vietnam til Norge som båtflyktning i 1983 og trives godt i Norge og på jobben. Han har hatt hovedansvaret for prosjektering og gjennomføring av en rekke prosjekt, med alt fra utarbeidelse av kostnadsanslag, anbudsbeskrivelse til detaljprosjektering i tett samarbeid med entreprenører, byggherre, rådgivere og medarbeidere.

Phu har spesielt god kunnskap innen detaljprosjektering, bygningsfysikk og statikk. Derfor er han en viktig rådgiver for alle på kontoret i utarbeidelse av detaljløsninger. Phu motiveres av utfordringer og jobber godt tverrfaglig med kollegaer og andre rådgivere.

Phu er opptatt av å skape varige løsninger og best mulig detaljer ved å kombinere forskjellige materialer. Han er en praktiker med inngående materialkunnskap, og han evne til å se helhet i detaljene. Han jobber også tett opp mot leverandører og utførende, noe som ofte fører til innovative løsninger.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Tålmodig og blid

Ikon 2 - ARTEC AS

Gjennomtenkt