Midtun skole

Sted:
Osveien 10

Areal:
4 700 m2

Byggherre:
Veidekke / Bergen kommune

Fag:
Arkitekt, Interiørarkitekt, Ansvarlig søker

Typologi:
Undervisning

Status:
Ferdigstilt

Midtun skole er en barneskole med en lang historie. Prosjektet omfatter en mindre ombygging av eksisterende bygg med historisk verdi fra 1926, større ombygging av et eldre bygg fra 50-tallet og et komplekst tilbygg.

Tilbygget er en sammenføyning mellom de to ovennevnte byggene og har en leken planløsning med et stort allrom med kommunikasjonsveier lokalisert rundt det. Både areal i 1.etasje og korridorer langs atriet kan brukes til større møter og arrangement. Bibliotek med sklie fra 2. til 1. etasje er en forlengelse av det store, åpne rommet.

ARTEC overtok prosjektet etter rammetillatelse som en del av en totalleveranse med Veidekket.

Interiørarkitekt har i lag med arkitekten jobbet med overflate- og fargekonsept for å skape et helhetlig utrykk og et tidløst, lunt og robust læringsmiljø. Brukermedvirkningsprosess ble hold under pandemien, og besto av møter med representant fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, prosjektleder fra Bergen kommune og skolens rektor. Interiørarkitekten var ansvarlig for utarbeidelse av møbellister for elev-, kontor- og administrasjonsmøbler, kalkyler, beskrivelser og evaluering av tilbud. Interiørarkitekten var også ansvarlig for prosjektering av fast inventar og foliering.

 

Foto: Hugo Lütcherath