Rosenkrantzgaten 3

Sted:
Rosenkrantzgaten 3

Areal:
9 000 m2

Byggherre:
BHG / Bergen kommune

Fag:
Interiørarkitekt, Ansvarlig søker

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Ferdigstilt 2021

Rosenkrantzgate 3 huset Ditlef Martens Brødfabrikk & Conditori i mange år og har en interessant historie å fortelle. ARTEC ble engasjert i forbindelse med ombygging av felles- og leietakerarealer og har utarbeidet alt fra planløsninger til interiørkonsepter.

Prosjektet har bestått av en fullstendig ombygging av store deler av bygget og felles personalrestaurant har fått et betydelig løft. Rosenkrantzgate 3 huser nå moderne arbeidsplasser, møterom og nye sosiale soner. En del av prosjektet har også vært det nyetablerte Samfunnssikkerhetens hus med regionale samvirkesenter, kompetansesenter og forskningssenter.

ARTEC har vært ansvarlig for komplett interiørleveranse fra skissefase til ferdig bygg, søknadsarbeid, møbelanskaffelser og evaluering av tilbud. Interiørarkitekt har jobbet med overflate- og fargekonsept. Interiøret har fått et helhetlig utrykk og trivelig arbeidsmiljø. Brukermedvirkningsprosess ble avholdt under pandemien, og besto av møter med representanter fra Bergen kommune ved Digitalisering og innovasjon samt Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Foto: Alex Coppo