Alumen

Sted:
Damsgårdsveien 97

Areal:
4 700 m2

Byggherre:
BOB BBL

Fag:
Arkitekt

Typologi:
Bolig

Status:
Ferdigstilt 2023

Alumen ligger i Damsgårdssundet og er et av fire prosjekt i planen Damsgårdssundet Nord. Byggherren ønsket unik arkitektur som utfordrer og overrasker.

Prosjektet består av to enheter på seks og syv etasjer med til sammen 48 leiligheter. Bygningene tar opp mange av referansene i området med både utforming og materialbruk. Damsgårdssundet er et industri-, og verftsområde i transformasjon til ny og moderne bydel. Tomtens historie og beliggenhet i vannkanten er helt unik og byr på spennende referanser. De nye boligbygningene har et maritimt uttrykk med hint av bevegelse, bølger og skip med avrundede åpninger og balkonger som minner om promenadedekk.

Alle leilighetene får lys inn fra to sider. Dobbeltfasaden med de store balkongene skaper en skjermet, lun følelse som vi mener er en nødvendighet i et tett, urbant miljø. Det er viktig for oss å etablere en god forbindelse mellom gaten og bygningene. Første etasje er inntrukket slik at siktlinjer rundt bygningen ivaretas og det urbane gatelivet får mer plass. Næringslokaler mot Damsgårdsveien vil være viktig for videre områdeutvikling. Forhagene mot kaien vil gi en myk overgang fra offentlig til privat, samtidig som de aktiverer fellesarealene.

Prosjektet skal BREEAM sertifiseres og blir blant de første boligprosjektene i landet med en slik sertifisering.

 

Foto: Hugo Lütcherath