Alvøen skole

Sted:
Janaflaten 31, Alvøen

Areal:
1 200 m2

Byggherre:
Bergen Kommune, Etat for utbygging

Fag:
Arkitekt, interiør, prosjektgruppeleder

Typologi:
Skole

Status:
Nybygg ferdigstilt 2017. Ombygging pågående

Prosjektet består av ombygging av eksisterende administrasjonsbygg, og et nybygg med nytt areal for mellomtrinnet og spesialundervisningsrom for hele skolen. Nybygget er på 1 200m2 og består av base for to klassetrinn, sløydsal, forming, musikk og dans.

Alvøen skole består av mange ulike bygninger bygget over flere tiår, med mange forskjellige stiler. Derfor valgte vi å gi nybygget et helt eget uttrykk. Nybygget domineres av en buet og fargerik glassfasade på bakkeplan. Bak glasset er det spesialundervisningsrom for hele skolen. Disse er bygget sammen med et eksisterende bomberom. Den buede, mangefargede glassfasaden viser at skolen er et sted for lek og kreativitet, og leder elever og besøkende inn i skoleanlegget fra hovedadkomsten i øst. De to rektangulære, hvite undervisningsbasene over spesialrommene gir en gradvis overgang til det eksisterende administrasjonsbygget i form og materialbruk, og med mellomliggende baldakin som skaper et beskyttet uterom.

Glassfasaden er utført som Smartglass med justerbar solskjermingsfaktor, noe som gjorde at det ikke var behov for utvendig solskjerming. Alvøen skole er det første offentlige prosjekt i Bergen som bruker Smartglass.