Midtun skole

Sted:
Osvegen 10

Areal:
4 700 m2

Byggherre:
Veidekke / Bergen kommune

Fag:
Arkitekt, Interiørarkitekt, Ansvarlig søker

Typologi:
Undervisning

Status:
Ferdigstilt

Midtun skole er en barneskole med lang historie. Prosjektet omfatter en mindre ombygging av eksisterende bygg med historisk verdi fra 1926, større ombygging av et eldre bygg fra 50 tallet, samt et større komplekst tilbygg som er en sammenføyning mellom de to ovennevnte byggene. Elevtallet ved skolen skal økes fra 350 til 500.

Artec overtok prosjektet etter rammetillatelse som en del av en totalleveranse med Veidekket. Rammetillatelse var gitt med en flere forbehold og krav før igangsetting. Blant disse kravene var en bedre tilpasning av fasade til eksisterende bygg. Eksisterende bygg er vurdert som et bygg med stor historisk verdi, prosjektet ble møtt med motstand fra Byarkitekt og Byantikvar. Artec utviklet en ny fasade til prosjektet, for bedre tilpasning til eksisterende bygg.

Tilbygget har 4 etasjer, et stort atria med glasstak blir kjernen i det nye bygget. Plan 1 består av allrom med åpent bibliotek, mat og helse samt musikk, dans og drama. Plan 2 har skolefritidsordning, undervisningsarealer for 1 klassetrinn og naturfag. Plan 3 har undervisningsarealer og på plan 4 er det lærerarbeidsplasser med garderober til lærere.

Artec utviklet nytt fasadekonsept i samarbeid med byarkitekten og byantikvaren. Utfordringer med høydebegrensninger i forholdet mellom bygg med nye krav og forhold til bygg med antikvarisk verdi i hver etasje, men enda viktigere kravet fra antikvar om makshøyde. Dette ble løst i ett tett samarbeid med byggingeniører og øvrige tekniske fag i enn god tverrfaglig prosess.

Tilbygg har en leken planløsning med et stort allrom, arkitekt og interiørarkitekt jobbet med farger og overflater for å skape en helhet fra løstinventar tilbygg for å skape et tidløst, lunt og robust læringsmiljø.

 

Foto: Hugo Lütcherath