Bredalsmarken

Sted:
Bredalsmarken 15-17, Bergen

Areal:
15 000 m2

Byggherre:
Bredalsmarken 15 AS

Fag:
Arkitekt, interiørarkitekt

Typologi:
Næring og bolig

Status:
Pågående

Bredalsmarken 15, også kjent som Industrihuset, ligger i knutepunktet mellom Puddefjordsbroen og Møhlenpris. Bygningen er fra 1954 og består av en lavblokk på 9 etasjer og en høyblokk på 12 etasjer. ARTEC har over en lengre periode hatt flere oppdrag med industrihuset, både for leietakere og byggherre.

I 2017 ble lysgården i den lave delen av bygningen gjort om til ny kantine og fellesareal for alle brukere. Fellesarealet, med romslig takhøyde, glasstak og nye fasader med akustikkpuss og akustikkelementer, har blitt det nye knutepunktet i bygningen. Utformingen av lysgården står i sammenheng med planer om totalrenovering av fasader, med etterisolering og nytt utseende. Lavblokken blir en pusset fasade og høyblokken kles i aluminiumplater med utenpåliggende, skrå partier i perforert utførelse. Med ny fasade blir bygningen strammere i uttrykket og klar for mange nye år ved inngangen til Puddefjordsbroen.