Dolvikbakken

Sted:
Dolviken

Areal:
9 500 m2

Byggherre:
BOB

Fag:
Arkitekt

Typologi:
Bolig

Status:
2. plass i invitert konkurranse

I Dolvikbakken ønsket vi å skape småskala bebyggelse med mye bevegelse og variasjon for å unngå monotone strekk med passive fasader både mot veien og inn mot gatetunet. Inspirasjonen er hentet fra småhusbebyggelsen på Sydnes og i Sandviken, der gatene ikke er rette og hvert hus har sin egen form og farge, men likevel fremstår som et helhetlig nabolag. Det er tett mellom husene, men den menneskelige skalaen og bevegelsen i gateforløpet inviterer til opphold og samhold mellom naboer.

Dolvikbakken ligger som en liten oase i et trafikklandsskap. Området har en sentral plassering og god kollektivdekning. Tomten har store høydeforskjeller og vender mot nord og mot støy. Støynivået er så høyt at det i støyrapporten foreslås en «mur» av bygningsmasser rundt hele tomten for å sikre stille uteoppholdssoner, og det er krav om at alle soverom skal vende mot stille side.

Vårt forslag legger opp til en sammenhengende boligmasse rundt støysiden, men som enkelthus i rekke. Husene ligger forskjøvet og med varierende høyder. Alle husene er tenkt med en lik, karakteristisk avslutning på toppen, men med ulike fargetoner og sammensetning i etasjene for å understreke at de er ett og ett hus.

Leilighetene er satt sammen av en håndfull komponenter som alle har samme bredde, men kommer i to lengder og med forskjellige planløsninger. Alle variantene kan stables og gir mulighet for forskjellig sammensetning av leiligheter i hvert rekkehus. Vi har kalt det rekkeleiligheter. Noen av leilighetene er over to plan, noen over ett og et halvt plan og noen over ett plan. På grunn av kravet «alle soverommene mot stille side» ønsket vi å gi flere muligheter med to etasjer slik at leilighetene på bakkeplan og på toppen har større fleksibilitet og variasjon inn mot gatetunet. Toppleilighetene har et grunnplan med rettløpstrapp som kan stå begge veier slik at toppetasjen med terrasse kan orienteres i fire forskjellige retninger avhengig av plassering, støy og solforhold. Resultatet er et enkelt modulsystem som løser tekniske føringer og stabling, men likevel ivaretar fleksibilitet og variasjon.

Uteoppholdsarealene er delt inn i flere soner med forskjellig karakter og inviterer til variert bruk. Prosjektet har mange spennende forbindelser, vakre gløtt og mange muligheter for opphold og variert aktivitet.