Indre Laksevåg – Plan og designkonkurranse

Sted:
Laksevåg

Areal:
126 000 m2

Byggherre:
Bergen kommune

Fag:
Arkitekt

Typologi:
Konkurranse

Status:
Ferdigstilt

Formålet med konkurranseforslaget har vært å skape et helhetlig byplangrep på stedets og menneskers premisser. Konseptet for planområdet var å ivareta en bygningsstruktur basert på langsgående og tverrgående akser. Gjennom dette grepet etableres boligområder, kontor- og næringsvirksomheter, og publikumsrettede areal mot offentlige byrom.

Stedets historie og strandlinjen har vært et viktig tema i forslaget. Damsgårdsveien gikk opprinnelig langs kysten og fungerte som ryggraden til indre Laksevåg i århundrer. Forslaget sikter mot å styrke denne ruten og gjenforene den med fjorden. Allmenningen ved Slippen er selve hjertet i bydelen og er omgitt av historiske bygninger som forankrer prosjektet med områdets industrielle fortid. Dette er også landingsplassen for en ny gang- og sykkelbro fra Dokken, som binder Laksevåg tettere på Bergen sentrum.

Det er utviklet gode prinsipper for ny modulær bygningsmasse av tre, med vekt på fleksibilitet, generalitet og elastisitet. Fargepalletten er basert på lokale, naturlige og rustikke overflater. De rolige fargene kombineres med en sterk form for å oppnå en harmonisk og sammenhengende byplan.

Ambisjonen har vært å skape en levende bydel med åpne byrom som vil gi de som bor, besøker og arbeider i området en tilknytning til stedet. Gjennom prosjektets lave karbonutslipp, og med respekt til den historiske konteksten, danner forslaget en fleksibel og tilpasningsdyktig bydel som vil berike og aktivisere området.

Konkurranseforslaget ble utarbeidet i samarbeid med Waught Thistleton Architects og EAST, begge basert i London. Prosessen ble ledet av ARTEC.