Føniks

Sted:
Damsgårdsveien 127

Areal:
2 000 m2

Byggherre:
Frydenbø Eiendom AS

Fag:
Arkitekt, interiørarkitekt

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Pågående

Føniks er et ambisiøst gjenbruksprosjekt som Frydenbø utvikler i samarbeid med Artec. Målet med prosjektet er å undersøke hvor nært 100% gjenbruk som er mulig at få til.

«Føniks» er et eksisterende kontorbygg som ligger spennende til mellom flere Frydenbø-eiendommer i en næringsklynge med stort potensial for synergieffekt. Bygget er lite og kompakt med søyle dekke-konstruksjon i betong og er et godt utgangspunkt for pilotprosjektet. Frydenbø har over tid samlet opp ”rest materialer” etter stadig inn- og utflytting- av leietakere og påfølgende ombygging. Det er satt igang omfattende registrering i databasen Loopfront for å kartlegge og tilgjengeliggjøre de innsamlede komponentene.

Håndtering av materialer, demontering og mellomlagring er prosesser som idag ikke er satt i system og som ofte er så kostbare at gjenbruk ikke lønner seg og dermed ikke blir valgt.

Frydenbø og Artec ønsker med dette pilotprosjektet å utforske mulighetene for storskala ombruk og tilegne seg verdifull erfaring som kan videreføres i fremtidige satsninger. På sikt er målet å bidra til en åpen markedsplass og kunnskapsnivå hos aktører i bygge bransjen som gjør gjenbruk til en selvfølge.

PROSSESS:
Frydenbø Eiendom har over tid opparbeidet seg et lager med brukte bygningselementer som vil supplere prosjektet i tillegg til flere donorbygg som er planlagt revet i snar fremtid. Disse elementene er registrert i databasen Loopfront. Det er derfor mulig å nå målet med kun ombruk uten å være avhengig av tilførsel av nye materialer. Brukte byggematerialer og andre ressurser som ikke blir medtatt i prosjektet, vil bli lagt ut på eksterne portaler for å tilgjengeliggjøre til nytte for andre.