Nygårdsgaten 5

Sted:
Nygårdsgaten 5

Areal:
16 000 m2

Byggherre:
Universitetet i Bergen

Fag:
Arkitektur

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Ferdigstilt

I 2018 vant vi en konkurranse om å rehabilitere dagens Nygårdsgaten 5, kjent som gamle BT-bygget. Prosjektet innebærer en fullstendig ombygging og oppgradering, og vil inkludere moderne arbeidsplasser, møteromsavdeling og en stor felles kantine. Hovedgrepet i prosjektet blir å styrke forbindelsen mellom Nygårdsgaten og Fosswinckelsgate.

Nygårdsgaten 5 ligger på grensen mellom Bergen sentrum og Nygårdshøyden. Gjennom prosjektet har det vært viktig å i større grad likestille de to adkomstsidene på en klarere måte enn i dag. Med store deler av UiB sine adresser lokalisert på Nygårdshøyden ønsker byggeprosjektet å åpne seg for å invitere besøkende også fra Fosswinckels gate. Bygningens fremside vil naturlig nok fortsatt være mot byen og Nygårdsgaten, men gjennom prosjektet skal de to nye inngangene knyttes tydelig sammen. Dagens bygg er organisert rundt to åpne gårdsrom som gir lys og luft inn i bygget. Begge disse gårdsrommene spiller en viktig rolle også i nybygget.

Øksehugget er den viktige kommunikasjonsaksen som knytter nye bygget sammen på tvers av etasjer, mellom interne avdelinger og mellom arbeidsplasser og fellesarealer. Viktige funksjoner som trapp- og heiskjerne, møteromsavdeling, kantine og lounge ligger alle direkte knyttet opp mot øksehugget. Alle disse fellesarealene er samlet i de lavere etasjene mellom respektive inngangsparti. Ut mot Nygårdsgaten åpnes gjennomgangen i full høyde fra 1. til 6. etasje og danner et høyt og luftig atrium.

 

Foto: Hugo Lütcherath