Nøstegaten

Sted:
Nøstegaten 58-60

Areal:
8 000 m2

Byggherre:
Inventor AS

Fag:
Totalprosjektering (prosjekterings- og byggeledelse)

Typologi:
Næringsbygg, rehabilitering

Status:
Ferdigstilt 2009

Nøstegaten er en totalrehabilitering av lokalene til næringsmiddelprodusenten Rieber & Søn AS og datterselskapet Toro AS. Bygning hadde stor affeksjonsverdi som familiebedrift og er et sted med mye historie. Byggherren ønsket seg et moderne kontorbygg men innenfor det eksisterende bygningsvolumet, med synlige referanser til slik bygningen en gang var. Prosjektet ligger flott til i vannkanten, sentralt i Bergen.

Alt innvendig ble revet utenom eksisterende bærekonstruksjoner og fasader. Det tidligere utvendige atriet ble bygget inn som en glassgård. Alle innervegger og tekniske løsninger ble totalfornyet. I etasjer med lavere takhøyde ble en del av de tekniske installasjonene og bærekonstruksjonene eksponert.

Kontorlokalene ble utviklet i tett samarbeid med de ansatte. Det ble satt sammen brukergrupper som var en viktig del av både programmeringen og selve utformingen. Viktige historiske elementer og inventar er gjenbrukt. Fleksible løsninger, tidløse og robuste materialer er vektlagt for å kunne møte endringer og behov i framtiden.
Flere av fasadene har fått ny kledning men noen av fasadene er beholdt slik de var og vil byttes ut fortløpende etter behov. Det er brukt naturaluminium og zink som hovedmateriale.

Bygningen er i dag et moderne utleiebygg med mange store og små leietakere som stadig er i endring, både i antall og struktur. De fleksible lokalene og gode fellesfunksjonene gjør at bygningen enkelt tilpasser seg nye brukere og nye behov.