Passasjen studentboliger

Sted:
Fantoft studentby

Areal:
4 700 m2

Byggherre:
Invitert konkurranse for SIB, utført sammen med SKANSKA

Fag:
Arkitekt

Typologi:
Bolig og barnehage

Status:
Innlevert konkurranseforslag

Passasjen er formet som en L og rammer med sin form inn grøntområdet på tomten. Volumet er sakset i høyden for å få en bedre tilpasning til terreng og for å skape flere og bedre forbindelser med eksisterende bebyggelse. Prosjektets motto «Passasjen» kommer av en forbindelse som er opprettet mellom gammel og ny bygningsmasse gjennom den grønne plassen.

Prosjektet består av 300 hybelenheter og en barnehage i et veletablert studentbomiljø på Fantoft, og er i sin helhet planlagt i massivtre. Hybelenhetene er organisert i kollektiv med innslag av enkeltenheter med eget kjøkken. Alle enheter har eget bad og alle er tilrettelagt for «compact living» som betyr at det kan bo to studenter per hybel eller at de som bor der har muligheten til å ta imot besøk. Hyblene og fellesarealene er tegnet med høy grad av innebygde møbler og oppbevaringsløsninger for å skape best mulig bokvalitet innenfor den knappe plassen. Alle rommene er tenkt med minst en vegg med eksponert massivtre som vil bidra til økt trivsel og bedre luftkvaliteten i boligene.

Passasjen gir en naturlig avgrensning for barnehagen som ligger på bakkeplan i sør og forbinder de to utearealene på hver side av bygningen. Inngangspartiene for kollektivene er fordelt på alle fasader for å aktivere alle sider og uteområder. Fasadeutformingen tar opp referanser fra de eksisterende studentboligene med rytmen i vindusplasseringen men tilfører likevel noe helt nytt til stedet med materialpaletten og fargebruken.

#: Evaluert som beste prosjekt på bl.a. arkitektur, fellesarealer, universell utforming, lyd og brann