Rogne barnehage

Sted:
Øystre Slidre kommune

Areal:
ca. 1 165 m2

Byggherre:
Øystre Slidre kommune

Fag:
Arkitekt og byggeteknikk

Typologi:
Barnehage

Status:
Ferdigstilt i 2015

Lenker/publikasjoner:
Førsteplass i invitert arkitektkonkurranse

I konkurransen var bevaring av eksisterende barnehagebygning en forutsetning. Konkurranseforslaget integrerte eksisterende bygg ved å legge volumer på begge sider slik at de sammen dannet ett tun og en bevegelse i landskapet.

Senere i prosessen ble det eksisterende bygget besluttet revet og erstattet med nybygg. Nybygget fikk samme volum som det eksisterende bygget slik at ferdig barnehage fikk tilnærmet lik utforming som konkurranseforslaget.

Nybygget er inspirert av den eksisterende barnehagen og dets formspråk, men med en leken, moderne vri. Varierende takvinkler og høyder står i kontrast til eksisterende bygg, men er likevel beslektet og underordnet landskapet og lokal byggeskikk. Det er brukt samme materiale på vegger og tak i både nytt og gammelt bygg og det er satt inn nye vinduer tilpasset romfunksjonen. På denne måten blåses nytt liv i en tradisjonell form. Barnehagen er kledd med norsk og lokalprodusert, vedlikeholdsfri malmfuru og det er valgt stående kledning som underbygger koblingen til tradisjonell byggeskikk. Malmfuruen vil over tid få en brungrå patina og vil gli flott inn i landskapet.

Innvendig er kommunikasjon og åpenhet viktige premisser. En sti mellom funksjonene og volumene binder hele bygningen til en enhet. Stien er bevegelse, sikt, opphold, utsikt, lek og en spennende vandring som oppfordrer barn til å utvide sin radius ut over egen avdeling. Romforløpet oppleves som åpent, oversiktlig, sammenhengende og forutsigbart. Store vinduer sikrer godt med dagslys og rammer inn den fantastiske utsikten.

Barnehagens form danner et lunt tun som henvender seg mot et naturlig amfi. Samspillet mellom tun og amfi gir muligheter for varierende lek og begivenheter gjennom alle årstider. Det går en sti rundt hele barnehagen som inviterer til spennende og variert vandring.