Skip to main content
Ragnhild Lien Olsen - Arkitekt MAFAG
Master i Arkitektur MAFAG

Ragnhild Lien Olsen

+47 992 33 645

LinkedIn

Utdanning: Master i arkitektur, Bergen Arkitekthøgskole (BAS) – 2015, utveksling ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

Ragnhild startet i Artec høsten 2019. Fra tidligere har hun erfaring fra små boligprosjekter til undervisningsbygg og større reguleringsplaner. Som arkitekt har Ragnhild et ønske om å være en bidragsyter i formingen av fremtidens arkitektur og bymiljø. Hun mener det er viktig å videreutvikle og ta nytte av de allerede eksisterende omgivelsene våre.  Samtidig skal en skape gode nye rom – både inne- og utendørs.

Ett av Ragnhild sine største ønsker er at alle skal ha tilgang til en grønn oase i nær tilknytning til sin bolig. Gjerne i form av parsellhager, parker og små «hemmelige» byrom.

I perioden 2016-2018 var Ragnhild nestleder i Bergen Arkitektforening (BAF). Der organiserte hun blant annet forelesningsrekker, kurs og debatter for arkitektmiljøet i Bergen. Hun liker å holde seg oppdatert på det som skjer i arkitektmiljøet. Både innenlands og utenlands, og da gjerne med en øl i handen.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Strukturert

Ikon 2 - ARTEC AS

Sans for farger

Ikon 6 - ARTEC AS

Holde liv i potteplanter