Skip to main content
Trude Dale Monsen - Interiørarkitekt hos ARTEC AS
Interiørarkitekt

Trude Dale Monsen

+47 474 49 196

LinkedIn

Utdanning: Bachelor i interiørarkitektur, Høyskolen Kristiania – 2020

Trude begynte hos ARTEC like etter fullført bachelorgrad i 2020. I studietiden har hun jobbet med alt fra små leiligheter, til kontorbygg og hoteller. Bacheloroppgaven omhandlet et aktivitetssenter for blinde- og svaksynte ungdommer, med fokus på universell utforming og sensorisk design.

Trude er opptatt av hvordan omgivelsene påvirker oss, både fysisk og følelsesmessig. Hun ønsker å skape romopplevelser gjennom stimulering av alle sansene. Hun mener at rom oppleves gjennom å ta og føle, lukte og høre, på lik linje som å se. Samtidig er hun opptatt av funksjonalitet, sosial og miljømessig bærekraft, og inkludering av alle gjennom god universell utforming.

Som designer er Trude opptatt av lekenhet, både i form og farge, og ønsker å bidra til økt fargebruk i morgendagens bransje. Hun er glad i kreativt arbeid som utarbeiding av konsept, visualisering og grafisk presentasjon.

#Superkrefter

Ikon 4 - ARTEC AS

Grafisk presentasjon

Ikon 2 - ARTEC AS

Fargebruk