Kilen

Sted:
Tverrveien 7

Areal:
10 000 m2

Byggherre:
Frydenbø Eiendom AS

Fag:
Arkitekt, Interiørarkitekt

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Ferdigstilt

Kilen er et kontorbygg med utsikt mot Askøy og Puddefjorden. Navnet kommer av bygningens beliggenhet og tomteform, hvor den ligger som en kile mellom Damsgårdsveien og Tverrveien.

Kilen er utformet for å henvende seg i alle retninger da tomten ikke har en naturlig frem- og bakside og alle fasadene er like viktig. Basen er fire parkeringsetasjer med innkjøring fra Damsgårdsveien mens kontordelen har sin første etasje mot Tverrveien. På den måten tar bygningen opp høydeforskjellen mellom de to veiene.

Parkeringsetasjene har en transparent fasade som lyser opp og oppleves luftig mot Damsgårdsveien i tillegg til å trekke seg tilbake og gi rom til et raust fortau i en ellers trang gate. Kontordelene har en varm fasadeplate med svarte karnapper som understreker henvendelsen i flere retninger.

Hovedadkomst og kantine ligger i mellombygget som binder de to kontorvolumene sammen og gjør orientering i bygget enkelt.

Kilen ble nominert til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris for 2021.

 

Foto: Hundven Clements Photography