Castbergkvartalet

Sted:
Vestre Torggaten 5

Areal:
6 200 m2

Byggherre:
VestenFjeldske Eiendom AS

Fag:
Arkitekt, Interiørarkitekt, Ansvarlig søker

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Pågående

Transformasjon av til sammen fem adresser i Bergen sentrum, som utvikles i et helhetlig delkvartal til kontor-, bolig- og restaurantformål. Revitalisering og utbedring av opprinnelige forhager langs det offentlige byrommet.

Prosjektet skal bidra til å ytterligere forsterke områdets kvaliteter, tilføre arbeidsplasser og boliger og utvikle publikumsrettede tilbud. Den klassiske murgårdsstrukturen skal videreføres og utvikles ved tilrettelegging for ny bruk. Leietakere får tilgang til felles takaltan og møterom, og i tillegg til effektiv innendørs sykkelparkering og moderne garderobeanlegg skal det etableres en ny restaurant som kan benyttes både av ansatte og publikum.

Prosjektet er utviklet i tett dialog med byantikvar og byarkitekt for å tilpasse fasader, utendørsarealer og taklandskap til det eksisterende kulturmiljøet i det aktuelle delen av Bergen sentrum. Bygningsmassen omkranser en liten intern bakgård.  Denne utvikles til et indre atrium med kommunikasjonsareal under glasstak.