Hovedkontor Frydenbø

Sted:
Damsgårdsveien 135

Areal:
1 200 m2

Byggherre:
Frydenbø Eiendom AS

Fag:
Interiørarkitekt

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Ferdigstilt 2023

I 2022 ble ARTEC engasjert av Frydenbø som interiørarkitekt for ombygging av 3. etasje i Damsgårdsveien 135.

Arealene skulle deles i 4 soner: møteromspool, kontorfellesskap, nytt fellesområde og Frydenbøs hovedkontor.

Møteronspoolen skal kunne brukes av alle leietakere i bygget og bookes gjennom et digitalt bookingssystem. Det er til sammen 6 rom med variert størrelse, kapasitet og innredning. Rommene er utsmykket med ulike materialer.

Hovedkontoret til Frydenbø huser ansatte fra Frydenbø Group, Frydenbø Eiendom og Frydenbø Eiendomsdrift. Kontoret inneholder om lag 30 arbeidsplasser fordelt i flere mindre landskap i tillegg til støttefunksjoner og en stor og åpen sosial sone mot Puddefjorden. Plassbygd inventar og amfi inviterer til en variert arbeidsdag.

Ved siden av det åpne fellesområdet finnes det et «co-working»-areal. Dette kontorfellesskapet består av 18 arbeidsplasser fordelt i 2 områder, samt multi- og stillerom.

 

Foto: Hugo Lütcherath