Noroff

Sted:
Bredalsmarken 15

Areal:
2 900 m2

Byggherre:
Bredalsmarken 15 AS

Fag:
Interiørarkitekt

Typologi:
Undervisning

Status:
Ferdigstilt

Bredalsmarken 15, også kjent som Industrihuset, ligger i knutepunktet mellom Puddefjordsbroen og Møhlenpris. ARTEC har over en lengre periode hatt flere oppdrag for Industrihuset, både for leietakere og byggherre.

Høsten 2020 fikk ARTEC i oppdrag å tegne ut planløsning av ny campus for Noroff fagskole i 3. og 4 etasje. Lokalene består av undervisningsarealer med klasserom, grupperom og uformelle læringsarealer, ulike typer auditorium, lydstudio og filmstudio, i tillegg til administrasjon.

Under utforming av prosjektet var det viktig å skape et miljø som bidrar til kreativitet og læring, samt å skape sosiale møteplasser på tvers av fagområder, også mellom student og lærer. Lokalene skulle være moderne og fremtidsrettet, ha god standard og kvalitet som underbygger leietakers profil som et moderne og innovativt studietilbud. Dette gjelder både utførelser, funksjoner, fleksibilitet og innemiljø.

ARTEC har bidratt med detaljprosjektering av lokalene, samt kommet med forslag på møbleringsplaner.

 

Foto: Hugo Lütcherath