Eviny Skipet

Sted:
Solheimsgaten 5

Areal:
7 000 m2

Kunde:
Eviny

Fag:
Interiørarkitekt

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Ferdigstilt

Nettselskapet BKK og fornybarselskapet EVINY, et av Norges største energi- og teknologikonsern har til sammen 600 ansatte. Da BKK og EVINY hadde bestemt seg for å etablere seg i nye kontorlokaler i Skipet, et nytt kontorbygg i Solheimsviken, ble Artec engasjert som interiørarkitekt for leietaker.

EVINY og BKK ønsket å planlegge innovative kontorer for fremtiden og var fremoverlente i sine løsningsvalg. Det har vært viktig å ivareta menneskene og arbeidsoppgavene som skal utføres på kontoret. Arbeidsplasskonseptet er aktivitetsbasert og skreddersydd for bedriften. Lokalene skal gi brukere og besøkende en opplevelse av å gjenspeile bedriftens verdigrunnlag, samtidig som arbeidsplassene ivaretar beste funksjonalitet og fleksibilitet.  Det er ingen faste arbeidsplasser og de ansatte kan velge arbeidsstasjoner best egnet for det arbeidet som skal utføres i løpet av arbeidsdagen. Det er blitt arbeidet med en variasjon i type arbeidsstasjoner med fokus på ergonomi.

Kontorlokalene består av en møteromspool i første etasje hvor det også er etablert en innovasjonslab – et rom som inviterer til samarbeid og deling av informasjon internt og utenfor bedriften.

EVINY og BKK har 3 etasjer med kontorlokaler av ulik karakter, dag- og døgnbemannede spesialavdelinger. Etasjene inneholder differensierte kontorlandskap, kundesenter, rom til teams- og fysiske møter, prosjektsoner, spesialrom, beredskapsrom, bibliotek og stillerom. Sentralt i hver etasje finnes det en sosial sone, med tilknyttet prosjekt- og møterom. Her kan de ansatte møtes og samarbeide i en uformell setting.

Bærekraft har vært viktig for ARTEC, oppdragsgiver og gårdseier. Det har vært fokus på valg av kortreiste kvalitetsprodukter av nordiske designere og produsenter, ergonomi og lang levetid.

ARTEC har vært leietakers interiørarkitekt fra A til Å. Arbeidet har bestått av brukerprosess, programmering, utarbeidelse av møbleringsplaner, beskrivelse og underlag for anbud av inventar samt deltakelse i kontrahering og oppfølging av kunst, grønne elementer og designprofil.

 

Foto: Hugo Lütcherath