NHC Skipet

Sted:
Solheimsgaten 5

Areal:
2 000 m2

Kunde:
Norwegian Hull Club

Fag:
Interiørarkitekt

Typologi:
Næring, kontor

Status:
Ferdigstilt

Norwegian Hull Club ønsket i 2018 å starte flytteprosessen fra eksisterende lokaler og inn i GC -Riebers bygg i Solheimsviken 5, «skipet». Ambisjonen med prosjektet var å utvikle nye og fremtidsrettete kontorlokaler, med en tydelig identitet og merkevare.

I tidlig programfase ble det utarbeidet i samarbeid med prosjektgruppen et underlag for oppstart av møbleringsplaner. Det ble utarbeidet et rom – og funksjonsprogram med NHC som beskrev krav til rom og areal. Videre ble det gjort enkle kartlegginger av funksjonskravene til NHC. Dette danne så grunnlaget for utvikling av de første konseptskissene.

Rom- og funksjonsprogrammet sammen med konseptskissene dannet utgangspunktet for et beslutningsgrunnlag for arbeidsplasskonsept. Fordeler og ulemper med aktivitetsbasert løsninger og åpent landskap ble diskutert i beslutningsgrunnlaget.

Etter flere gjennomganger med NCH var konklusjonen at man ønsket seg et arealeffektivt arbeidsplasskonsept basert på et åpent landskap med innslag av aktivitetsbaserte arealer, og noen faste enkelkontor.