NAV

Sted:
Bredalsmarken 15

Areal:
1 000 m2

Byggherre:
Bredalsmarken 15 AS

Fag:
Interiørarkitekt

Typologi:
Kontor

Status:
Ferdigstilt

Bredalsmarken 15, også kjent som Industrihuset, ligger i knutepunktet mellom Puddefjordsbroen og Møhlenpris. ARTEC har over en lengre periode hatt flere oppdrag for Industrihuset, både for leietakere og byggherre.

ARTEC har utarbeidet underlag og skisser som har blitt brukt til å inngå leieavtale med NAV der behovene blant annet var å etablere lokaler bestående av én kontordel med plass til administrasjon, og én del med besøkssenter for NAV-ansatte som er i direkte kontakt med klienter. Besøkssenteret består av undervisningslokaler, møterom og et fellesrom med mulighet for fleksibel bruk.

I konseptutviklingen samarbeidet vi med utvalgte nøkkelpersoner fra NAV, der det ble belyst frem spesielle løsninger som ARTEC har skissert ut. Arbeidsplassene ble utformet etter ønsket arbeidsplasskonsept, der spesifikke utfordringer ble lagt frem og prøvd løst ved flere løsningsforslag.

 

Foto: Hugo Lutcherath